Đăng nhập
Nhập tên truy cập và mật khẩu để đăng nhập vào hệ thống tư vấn đầu tư
 
Hộp thư góp ý
Vui lòng gửi các ý kiến phản hồi cho bộ phận quản trị. Xin cảm ơn !
 
Thông báo
 
Số lượt truy cập
 
   Thông tin câu hỏi :
Tiêu đề : Hệ thống văn bản pháp luật về lĩnh vực Tiết kiệm năng lượng
Chủ đề : Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Người hỏi : Nguyễn Thị Thuận
Địa chỉ : P. Thanh Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
Ngày hỏi : 12/06/2012
Nội dung câu hỏi : Chào Ban biên tập!
Doanh nghiệp của tôi hiện nay đang thực hiện các biện pháp tiết kiệm năng lượng. Tôi muốn biết về các quy định hiện nay về lĩnh vực tiết kiệm năng lượng.
Xin cám ơn.
  Thông tin trả lời :
Nơi trả lời : Sở Khoa học và Công nghệ
Người trả lời : Phòng chuyên môn
Ngày trả lời : 12/06/2012
Nội dung trả lời : Hệ thống văn bản quy định về lĩnh vực Tiết kiệm năng lượng hiện nay bao gồm:
- Luật số 50/2010/QH12, ngày 17 tháng 6 năm 2010 quy định về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
- Nghị định số 21/2011/NĐ-CP, ngày 29 tháng 03 năm 2011 quy định chi tiết và biện pháp thi hành luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
- Nghị định số 73/2011/NĐ-CP, ngày 24 tháng 08 năm 2011 quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.