Đăng nhập
Nhập tên truy cập và mật khẩu để đăng nhập vào hệ thống tư vấn đầu tư
 
Hộp thư góp ý
Vui lòng gửi các ý kiến phản hồi cho bộ phận quản trị. Xin cảm ơn !
 
Thông báo
 
Số lượt truy cập
 
   Thông tin câu hỏi :
Tiêu đề : Chức năng của nhãn hiệu hàng hóa
Chủ đề : Sở hữu trí tuệ
Người hỏi : Người hỏi yêu cầu không nêu tên
Ngày hỏi : 31/07/2006
Nội dung câu hỏi : Ngoài chức năng phân biệt hàng hóa và dịch vụ của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh khác nhau, nhãn hiệu hàng hóa còn đưôc sử dụng vào mục đích gì?
  Thông tin trả lời :
Nơi trả lời : Sở Khoa học và Công nghệ
Người trả lời : Phòng chuyên môn
Ngày trả lời : 31/07/2006
Nội dung trả lời : Thông qua nhãn hiệu hàng hóa, người tiêu dùng chọn mua một loại sản phẩm vì họ đã mua và sử dụng sản phẩm đó nên biết rõ chất lượng của sản phẩm và doa nghiệ sản xuất ra nó. Như vậy, bản thân nhãn hiệu hàng hóa đã chứa đựng những thông tin về nhà sản xuất cũng như chất lượng