Đăng nhập
Nhập tên truy cập và mật khẩu để đăng nhập vào hệ thống tư vấn đầu tư
 
Hộp thư góp ý
Vui lòng gửi các ý kiến phản hồi cho bộ phận quản trị. Xin cảm ơn !
 
Thông báo
 
Số lượt truy cập
 
   Thông tin câu hỏi :
Tiêu đề : Danh sách các doanh nghiệp, đơn vị trong tỉnh đồng nai
Chủ đề : Đăng ký kinh doanh các Doanh nghiệp trong nước, nước ngoài nằm ngoài KCN
Người hỏi : cam chuong
Ngày hỏi : 28/09/2007
Nội dung câu hỏi : xin quý cơ quan cho biet danh sách tên, địa chỉ các công ty, đơn vị còn hoạt động trên địa bàn tỉnh đồng nai ?
  Thông tin trả lời :
Nơi trả lời : Sở Kế hoạch và Đầu tư
Người trả lời : Phòng Chuyên môn
Ngày trả lời : 24/09/2007
Nội dung trả lời : Bạn có thể liên hệ trực tiếp:
- Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư.
- Ban Quản lý các khu công nghiệp.
Hoặc có thể truy cập Website:
- http://www.dpidongnai.gov.vn : Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai.
- http://www.diza.org.vn/vn : Ban quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai.