Đăng nhập
Nhập tên truy cập và mật khẩu để đăng nhập vào hệ thống tư vấn đầu tư
 
Hộp thư góp ý
Vui lòng gửi các ý kiến phản hồi cho bộ phận quản trị. Xin cảm ơn !
 
Thông báo
 
Số lượt truy cập
 
Xác định điều kiện tìm kiếm
Chuỗi cần tìm :   
Nơi trả lời :      Chọn
Chủ đề :      Chọn
Ngày hỏi từ :
   Đến :  
210 kết quả thoả mãn.   
Hệ thống văn bản pháp luật về lĩnh vực Tiết kiệm năng lượng (12/06/2012)
Hỏi : Chào Ban biên tập!
Doanh nghiệp của tôi hiện nay đang thực hiện các biện pháp tiết kiệm năng lượng. Tôi muốn biết về các quy định hiện nay về lĩnh vực tiết kiệm năng lượng.
Xin cám ơn.
Trả lời : Hệ thống văn bản quy định về lĩnh vực Tiết kiệm năng lượng hiện nay bao gồm:
- Luật số 50/2010/QH12, ngày 17 tháng 6 năm 2010 quy định về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
- Nghị định số 21/2011/NĐ-CP, ngày 29 tháng 03 năm 2011 quy định chi tiết và biện pháp thi hành luật sử dụng năng...
Đăng ký đề tài khoa học (10/02/2011)
Hỏi : Xin được hỏi, tôi là một người nghiên cứu về khoa học xã hội. Nay tôi muốn đăng ký thực hiện một đề tài khoa học về lĩnh vực này. Vậy tôi phải đăng ký tại đâu và thủ tục như thế nào?
Trả lời : Bạn có thể liên hệ:
Phòng Quản lý Khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai.
Địa chỉ: 1597 - đường Phạm Văn Thuận, P. Thống Nhất, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
ĐT: 0613.822297.
Hoặc bạn có thể truy cập website: www.dost-dongnai.gov.vn để tham khảo.
Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (10/02/2011)
Hỏi : K/g Ban biên tập!
Tôi được biết Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã được Quốc hội ban hành và có hiệu lực vào 01/2011. Tôi muốn xin nội dung của Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Xin cảm ơn.
Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi  (27/12/2009)
Hỏi : K/g Ban Biên tập!

Tôi được biết thông tin rằng trong kỳ họp thứ 5 ngày 19 tháng 6 năm 2009, Quốc hội
khóa XII đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11. Kính mong Ban Biên tập có thể cho tôi xin nội dung của Luật sửa đổi trên. Chân thành cám ơn!
Đăng ký thương hiệu (22/10/2009)
Hỏi : Tôi xin hỏi: tôi mới mở công ty riêng, có thiết kế logo cho công ty rồi. giờ tôi muốn đăng ký sở hữu độc quyền logo và thương hiệu thì xin hỏi: -tôi đăng ký ở đâu? -thủ tục gồm những gì? xin cám ơn!
Trả lời : Hiện nay Luật Sở hữu trí tuệ chỉ quy định về nhãn hiệu và thủ tục xác lập quyền đối với nhãn hiệu.
"Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau."
"Điều 72. Điều kiện chung đối với nhãn hiệu được bảo hộ
Nhãn hiệu được bảo hộ...